Lerato Mmutle

Lerato Mmutle

Lerato Mmutle je autorica i prosvjetna radnica iz Južnoafričke Republike. Autorica je priča objavljenih u online časopisima. Njena zbirka kratkih prič... a uskoro treba biti objavljena. Jedna od njenih priča je izložena na London School of Liberal Arts. Članica je Upravnog odbora Simfonije za Južnu Afriku, nevladine organizacije s obrazovnim ciljevima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sjećan­ja na Man­delu širom države bila su to­liko topla da su nas pod­sjeti­la na to ko smo. Pod­sjeti­la su nas na Ubun­tu – hu­manost i ljubaznost pre­ma drugi­ma.

blog by Lerato Mmutle
Published On 13 Dec 2013