Leonid Ragozin

Leonid Ragozin

Leonid Ragozin je slobodni novinar sa sjedištem u Moskvi. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Pred­ložene us­tavne prom­jene koje obi­laze ograničen­ja pred­sjed­ničk­ih man­da­ta, neće sp­a­siti Puti­na od neizb­ježnog.

opinion by Leonid Ragozin
Published On 11 Mar 2020