Lejla Mazlić

Lejla Mazlić

Lejla Mazlić radi kao producentica na pripremi i ugovaranju televizijskih intervjua za program Al Jazeere Balkans. Diplomirana je novinarka Univerzite... ta u Tuzli, te magistrica međunarodnog biznis pregovaranja francuske škole IESEG Paris.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iz In­fo­bi­pa, među­nar­o­dne IT kom­pani­je, pričamo s di­rek­torom in­žin­jeringa za Istru, BiH, Rusi­ju i In­di­ju, Di­nom Bičom i de­vel­oper­om ove kom­pani­je u BiH, Ad­mirom Okovićem.

Published On 23 Jan 2021