Lauren Harper

Lauren Harper

Lauren Harper je direktorica komunikacija Arhive državne sigurnosti (National Security Archive), nagrađivane nezavisne istraživačke institucije koja z... agovara otvorenost Vlade i vodeći je neprofitni korisnik Zakona o slobodi informiranja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj