Lauren Carasik

Lauren Carasik

Lauren Carasik je klinička profesorica prava i direktorica međunarodne klinike za ljudska prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Zapadne Nove Englesk... e.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj