Lada Sadiković

Lada Sadiković

Autorica teksta je profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Živi i radi u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Mul­tiet­ničnost Bosne i Herce­govine i drugih drža­va re­giona je os­no­va za povezi­van­je na bazi za­jed­nič­ki pri­h­vaćenih in­tere­sa un­utar eu­roat­lanskih in­te­graci­ja.

Published On 18 Apr 2012