Kristian Coates Ulrichsen

Kristian Coates Ulrichsen

Kristian Coates Ulrichsen je saradnik za Bliski istok na Institutu za javnu politiku univerziteta Baker.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Blokada Katara je bila najduži raskol u historiji Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja i, za razliku od prethodnih perioda tenzije, njeen utjecaj nije ograničen samo na nivo lidera i elita.

Published On 07 Jun 2021