Kristen Saloomey

Kristen Saloomey

Kristen Saloomey je dopisnica Al Jazeere iz New Yorka.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U posljed­nje vri­jeme se postavl­ja pi­tan­je da li je moguće poveza­ti igre i nasil­je koje se deša­va u stvarnom svi­je­tu.

blog by Kristen Saloomey
Published On 07 Feb 2013