Khaled  Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl is the je istaknuti profesor prava na fakultetu UCLA.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Način na koji se pos­tu­pa u sluča­ju Tariqa Ra­madana iz­gle­da kao ubist­vo poli­tičke ličnos­ti.

opinion by Khaled Abou El Fadl
Published On 06 Aug 2018