Khaled A Beydoun i Priscilla Ocen

Khaled A Beydoun i Priscilla Ocen

Khaled A. Beydoun je demonstrator na predmetu Kritične rasne studije na Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu. (UCLA).Priscilla... Ocen je vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Loyola u Los Angelesu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj