Khaled A Beydoun

Khaled A Beydoun

Khaled A Beydoun je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu (UCLA). 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Islamofobija obuhvata daleko više od pukog ‘straha ili mržnje prema muslimanima’ ili ‘straha i nedopadanja’ usmjerenih ka ovoj vjeri i njenim sljedbenicima.

Mišljenje autora
Published On 14 Mar 2018

Novi američki predsjednik je zagovarao islamofobiju tokom kampanje, a to će sada postati njegova službena politika.

Mišljenje autora
Published On 10 Nov 2016