Kenan Porobić

Kenan Porobić

Kenan Porobić rođen je u Sarajevu, gdje je i živio do 1995. godine, kada seli u SAD. Trenutno živi u Charlottei. U posljednjih dvadesetak godina objav... ljivao je tekstove u nekoliko sarajevskih dnevnih i sedmičnih listova s kojima je sarađivao. 


Više od istog autora