Kenan Porobić

Kenan Porobić

Kenan Porobić rođen je u Sarajevu, gdje je i živio do 1995. godine, kada seli u SAD. Trenutno živi u Charlottei. U posljednjih dvadesetak godina objav... ljivao je tekstove u nekoliko sarajevskih dnevnih i sedmičnih listova s kojima je sarađivao. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vojnici bivše JNA nisu imali pravo sa sobom ponijeti narodno naoružanje iz Tuzle, što znači da je Jurišić, po službenoj dužnosti, morao spriječiti krađu narodne imovine.

opinion by Kenan Porobić
Published On 02 Dec 2013