Kenan Porobić

Kenan Porobić

Kenan Porobić rođen je u Sarajevu, gdje je i živio do 1995. godine, kada seli u SAD. Trenutno živi u Charlottei. U posljednjih dvadesetak godina objav... ljivao je tekstove u nekoliko sarajevskih dnevnih i sedmičnih listova s kojima je sarađivao. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vo­jni­ci bivše JNA nisu imali pra­vo sa sobom poni­jeti nar­o­d­no naoružan­je iz Tu­zle, što znači da je Ju­rišić, po službenoj dužnos­ti, morao spri­ječi­ti krađu nar­o­dne imovine.

opinion by Kenan Porobić
Published On 02 Dec 2013