Kemal Derviš

Kemal Derviš

Kemal Derviš, bivši turski ministar za ekonomska pitanja i bivši administrator u UNDP-ju, viši je saradnik na Institutu Brookings.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­dne posljedice pred­sjed­ničk­ih izb­o­ra u SAD-u mogle bi biti jed­nako dalekosežne i dugo­tra­jne.

opinion by Kemal Derviš and Project Syndicate
Published On 08 Oct 2020