Katerina Kolozova

Katerina Kolozova

Katerina Kolozova je profesorica filozofije i političke teorije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Raspra­va os­ta­la ner­azri­ješe­na go­to­vo 30 go­d­i­na zbog za­pad­n­jačk­ih iza­slani­ka koji su tre­bali posre­dovati, a napros­to nisu ht­jeli priz­nati o čemu se radi.

opinion by Katerina Kolozova
Published On 22 Feb 2019