Josep Borrell

Josep Borrell

Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku, potpredsjednik je Evropske komisije za snažniju Evropu u sv... ijetu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Strateš­ki kom­pas je pri­li­ka da se evropske sig­urnosne odgov­ornos­ti preuz­mu di­rek­t­no, pred našim građan­i­ma i os­tatkom svi­je­ta, kaže Josep Bor­rell.

opinion by Josep Borrell
Published On 18 Nov 2021