Joschka Fischer

Joschka Fischer

Joschka Fischer je bio ministar vanjskih poslova Njemačke od 1998 -2005. Osnivač je i dugogodišnji bivši vođa stranke Zelenih.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fran­cus­ki pred­sjed­nik Em­manuel Macron ima pra­vo što se brine zbog dez­in­te­graci­je glob­alnog reži­ma kon­t­role oruž­ja i Rusi­je koja je sve više povezana s Ki­nom. No budući da su Rusi­ja i Evrop­s­ka uni­ja podi­jel­jene oko ključnih vri­jed­nos­ti, nema ra­zlo­ga da se mis­li kako se ovaj odnos može usko­ro poprav­i­ti.

opinion by Joschka Fischer
Published On 28 Sep 2019

Rast na­cional­iz­ma je bio prisu­tan i pri­je izb­jegličke krize, a imućne zeml­je ne­ma­ju oprav­dan­ja za takav trend.

opinion by Joschka Fischer and Project Syndicate
Published On 29 Dec 2015