John McHugo

John McHugo

John McHugo je autor knjiga "Koncizna historija Arapa" i Sirija: Novija historija". 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon bri­tan­sko-fran­cuske proizvoljne pod­jele regi­je nakon Pr­vog sv­jet­skog rata, us­li­jedile su nepravde koje su do­prini­jele sir­i­jskoj tragedi­ji današn­jice.

opinion by John McHugo
Published On 06 Oct 2015