Jelena Milutinović

Jelena Milutinović

Jelena Milutinović je reporterka Al Jazeere Balkans. Izvještava o svim aktuelnim događajima u Srbiji i prezenterka je vijesti. Diplomirala je na Fakul... tetu političkih nauka u Beogradu. Za portal Al Jazeere piše o temama iz područja nauke i istraživanja svemira.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

NASA u sarad­nji sa drugim svemirskim agen­ci­ja­ma na Mjesec ide sa većim am­bi­ci­ja­ma i željom da se udare temelji za buduće kom­plek­sni­je mis­i­je i dal­ja puto­van­ja, na­jpri­je do Marsa.

blog by Jelena Milutinović
Published On 14 Dec 2022

Kada bi izbro­jali sve koji su u nekom trenutku učestvo­vali u pripre­mi, može se reći da je oko 10.000 lju­di uključeno u am­bi­ciozni pro­jekat ‘James Webb’, koji je stot­inu puta moćni­ji od Hub­blea.

blog by Jelena Milutinović
Published On 23 Dec 2021