Jelena Milutinović

Jelena Milutinović

Jelena Milutinović je reporterka Al Jazeere Balkans. Izvještava o svim aktuelnim događajima u Srbiji i prezenterka je vijesti. Diplomirala je na Fakul... tetu političkih nauka u Beogradu. Za portal Al Jazeere piše o temama iz područja nauke i istraživanja svemira.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kada bi izbro­jali sve koji su u nekom trenutku učestvo­vali u pripre­mi, može se reći da je oko 10.000 lju­di uključeno u am­bi­ciozni pro­jekat ‘James Webb’, koji je stot­inu puta moćni­ji od Hub­blea.

blog by Jelena Milutinović
Published On 23 Dec 2021