Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs, profesor na Univerzitetu Columbia, direktor je Centra za održivi razvoj na Univerzitetu Columbia i predsjednik UN-ove Mreže rješenja... održivog razvoja. Bio je savjetnik trojici generalnih sekretara UN-a, i trenutno je jedan od zagovornika SDG-a (ciljeva održivog razvoja) pod vođstvom generalnog sekretara Antonija Guterresa. Objavio je sljedeće knjige The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism, i najnoviju, The Ages of Globalization.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Um­jesto da se pokušava­ju pret­varati kako je jed­na strana bez­greš­na, a dru­ga greš­na, svi uključeni u sukob na relaciji NATO-Rusi­ja tre­bali bi priz­nati da ima­ju za­jed­nič­ki in­teres u sig­urnos­ti.

opinion by Jeffrey D. Sachs and Project Syndicate
Published On 14 Feb 2022