Javier Moreno Zacares

Javier Moreno Zacares

Javier Moreno Zacares je gostujući istraživač, stipendista Fondacije Leverhulme na Univerzitetu u Warwicku.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Špan­s­ka drža­va se ras­pa­da, a ak­tuel­ni kat­alon­s­ki us­tanak je tek jed­na man­i­festaci­ja njenog uruša­van­ja.

opinion by Javier Moreno Zacares
Published On 23 Oct 2019