Jasmin Medić

Jasmin Medić

Jasmin Medić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naučni je saradnik za mode... rnu historiju u Institutu za historiju UNSA. Objavio je jednu knjigu i veći broj naučnih i stručnih radova. Rođen je u Prijedoru 1986. godine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj