Jasmin Agić

Jasmin Agić

Jasmin Agić novinar je portala Al Jazeere Balkans. Pisao je za bosanskohercegovačke dnevne i sedmične listove. Autor je pet knjiga umjetničke proze. Č... lan je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i PEN centra BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja je sposob­na mo­bi­lizirati mil­ion vo­jni­ka, ali postavl­ja se pi­tan­je da li bi bila u stan­ju tu vo­jsku obuči­ti, opremi­ti i, kon­ačno, funkcional­no poslati u bor­bu.

Published On 07 Jan 2023