Jamal Juma

Jamal Juma

Jamal Juma je glavni koordinator kampanje Stop zidu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ot­por na uli­ca­ma Pales­tine ima više po­ten­ci­jala da razbi­je trenut­ni za­s­toj nego među­nar­o­d­na diplo­mati­ja.

opinion by Jamal Juma and Maren Mantovani
Published On 14 Nov 2014