Ivica Puljić

Ivica Puljić

Ivica Puljić je dugogodišnji novinar i dopisnik Al Jazeere Balkans iz Washingtona.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Alek­san­dar Sav­ić je lid­eru or­ga­ni­zaci­je Oath Keep­ers poslao video u ko­jem ga sav­je­tu­je kako preokrenu­ti pob­je­du Bide­na na iz­bori­ma na os­novu iskus­ta­va svr­ga­van­ja Miloše­vića.

Published On 09 Oct 2022

Traženi su pred­sjed­nič­ki doku­men­ti pod sum­n­jom da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump otuđio i sakrio neke važne, tajne doku­mente.

Published On 09 Aug 2022

Mađars­ki pre­mi­jer je kri­tiziran zbog sis­temske raz­grad­nje demokraci­je u svo­joj zemlji, ali je postao mil­jenik mnogih desničara u Ameri­ci. 

Published On 07 Aug 2022