Ivana Momčilović-Odobašić

Ivana Momčilović-Odobašić

Ivana Momčilović-Odobašić je reporterka Al Jazeere Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Do­jučer­ašn­ja vlast mora da se probu­di. To je, valj­da, fur­ka. Spa­va se na vlasti, budi se u opozi­ci­ji.

blog by Ivana Momčilović-Odobašić
Published On 22 Aug 2012

Tre­bala mi je nekak­va pes­ma da se ne bi videle loše pri­va­ti­zo­vane, pot­puno propale fab­rike, rad­ni­ci sa po 150 eura plate, oši pute­vi, oronule fasade rad­ničk­ih nasel­ja…

blog by Ivana Momčilović-Odobašić
Published On 29 Apr 2012