Ivan Ejub Kostić

Ivan Ejub Kostić

Ivan Ejub Kostić je islamolog, direktor Balkanskog centra za Bliski istok i član odbora Evropske muslimanske mreže. Doktorirao je na Fakultetu politič... kih nauka u Beogradu. Publicirao je kao koautor ili priređivač tri knjige. Godinama je godišnji izvjestilac o Srbiji u okviru projekata „European Islamophobia Report“ i „Yearbook of Muslims in Europe“.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako bi se omogućilo otimanje Palestine od Palestinaca, cionističkom projektu je dopušteno da decenijama unazad sistematski sprovodi etničko čišćenje.

Mišljenje autora Ivan Ejub Kostić
Published On 15 May 2021

Postavlja se pitanje kuda i kako dalje kada imamo posla sa ovako antihumanim režimima?

Mišljenje autora Ivan Ejub Kostić
Published On 18 Aug 2020

Svi uposlenici SPC-a koji smatraju da je uloga Crkve da bude na strani ugroženih bez obzira na vjeroispovijest, imaju priliku da to i u praksi dokažu.

Mišljenje autora Ivan Ejub Kostić
Published On 22 Feb 2020

Iako je glavni spor između crnogorske Vlade i Srpske pravoslavne crkve, zabrinjava antimuslimanska i prijeteća retorika.

Mišljenje autora Ivan Ejub Kostić
Published On 28 Dec 2019