Ishac Diwan

Ishac Diwan

Ishac Diwan je član Bliskoistočne inicijative pri Belfer centru Univerziteta Harvard te voditelj odjela za arapski svijet pri centru Paris Sciences et... Lettres.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U au­tokratskim država­ma u ara­p­skom svi­je­tu, elite još nisu voljne izvrši­ti re­for­mu obra­zo­van­ja, ako se time nji­hov op­stanak dovo­di u pi­tan­je.

opinion by Ishac Diwan
Published On 14 Apr 2016