Ines Sabalić

Ines Sabalić

Ines Sabalić je hrvatska novinarka, dopisnica Globusa, saradnica mnogih medija u regiji, urednica Newslettera Euroreport.hr, specijalizirana za genera... lne i ekonomske teme vezane za EU i za integracije regije u Evropsku uniju. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ki pred­stavni­ci neće se pon­ašati kao sloven­s­ki min­istar Ru­pel, koji je na sas­tanci­ma min­istara uzdisao da je za­datak nje­gove zeml­je eu­ropeizaci­ja južnih sus­je­da.

Published On 29 Jun 2013