Ibrahim Al-Marashi

Ibrahim Al-Marashi

Ibrahim Al-Marashi je docent na Odsjeku za historiju na Kalifornijskom državnom univerzitetu u San Marcosu. Koautor je knjige Iraq's Armed Forces: An ... Analytical History.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kako je vlada bivšeg britanskog premijera plagirala doktorsku disertaciju da javnosti predstavi uvjerljiv slučaj za invaziju na Irak 2003. godine.

Mišljenje autora Ibrahim Al-Marashi
Published On 26 Oct 2015

Gledajući regionalno, predviđa se da, ako dođe do rata, njega će voditi države koje dijele iste rijeke, a ne pokreti.

Mišljenje autora Ibrahim Al-Marashi
Published On 19 Jun 2015