Iason Athanasiadis

Iason Athanasiadis

Iason Athanasiadis je pisac i režiser koji živi u Istanbulu, Kairu i Tripoliju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Prestari da se pri­lagode, prem­la­di da budu odbačeni – či­ta­va gen­eraci­ja je os­ta­la da visi.

opinion by Iason Athanasiadis
Published On 16 Jan 2015