Hrvoje Ivančić

Hrvoje Ivančić

Hrvoje Ivančić rođen je 1983. u Zaboku. U rodnom gradu završio je Osnovnu školu Ksavera Šandora Đalskog i Gimnaziju A.G. Matoš, a studij povijesti u Z... agrebu. Tijekom studija započinje s novinarskim radom. Putuje Bliskim istokom, Afrikom i Azijom. Piše iz ratom opustošene Sirije. Reportaže objavljuje u bitnijim tiskovinama i digitalnim izdanjima. Piše putopise, fikciju i kratke priče. Napisao je dvije knjige: Dunavski blues i Samsara - Put na Istok, a u pripremi je zbirka kratkih priča s temom Bliskog istoka i rata u Siriji.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Di­jelovi gra­da koji su se nalazili pod pobun­jenici­ma danas pod­sjeća­ju na slike iz kolek­tivnog sjećan­ja ljudske de­struk­ci­je.

Published On 23 Mar 2016

Hrvo­je Ivančić bio je u Sir­i­ji u cen­tru kr­vav­ih bor­bi, ali i elit­nim oku­pl­jal­iš­ti­ma poli­tičara i po­duzetni­ka, odak­le donosi priče o pat­n­ja­ma lju­di pod granata­ma, bor­ba­ma, stradan­ju, bo­gaćen­ju elite…

Published On 10 Mar 2016