Hillary Mann Leverett

Hillary Mann Leverett

Hillary Mann Leverret je koautorica knjige "Putovanje u Teheran: Zašto se Sjedinjene Američke Države moraju dogovoriti sa Islamskom Republikom Iran". ... Predaje međunarodne odnose na Američkom Univerzitetu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Oba­ma mora od­luči­ti hoće li os­ta­ti na putu otvorenog nepri­jateljst­va pre­ma Iranu koji će dovesti do još jednog rata na Bliskom is­toku.

opinion by Hillary Mann Leverett and Flynt Leverett i Hillary Mann Leverett
Published On 27 Feb 2013