Helena Malikyar

Helena Malikyar

Helena Malikyar je afganistanska politička analitičarka i historičarka. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kino Kab­ul, os­no­vano ‘20-ih, donije­lo je rev­olu­cionarne društvene prom­jene, dok danas samo muškar­ci od­laze u mal­o­bro­j­na kina.

Published On 29 Feb 2016