Hatem Bazian

Hatem Bazian

Hatem Bazian je urednik i osnivač publikacije Islamophobia Studies Journal i osnivač istraživačkog centra Islamophobia Research and Documentation Proj... ect na Univerzitetu Berkley u Californiji, na kojem i predaje. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj