Harun Karčić

Harun Karčić

Harun Karčić je novinar Al Jazeere Balkans. Bavi se ljudskim pravima i geopolitikom Bliskog istoka. Objavio je više akademskih članaka, prikaza i anal... iza u međunarodnim časopisima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako su se ra­bi­ni vratili iz Pales­tine sa za­ključkom – mla­da je li­jepa, ali je već uda­ta za dru­gog muškar­ca, na toj zemlji je ipak stvore­na drža­va Izrael.

blog by Harun Karčić
Published On 29 May 2017