Harry Hagopian

Harry Hagopian

Harry Hagopian je međunarodni pravnik koji živi u Londonu, politički je savjetnik i ekumenski konsultant za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. T... akođer je diplomatski pregovarač i blisko sarađuje sa evropskim institucijama.


Više od istog autora