Harry Hagopian

Harry Hagopian

Harry Hagopian je međunarodni pravnik koji živi u Londonu, politički je savjetnik i ekumenski konsultant za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. T... akođer je diplomatski pregovarač i blisko sarađuje sa evropskim institucijama.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fi­jasko u vezi de­tek­to­ra meta­la u džami­jskom kom­plek­su u Jerusale­mu na­jnovi­ji je ko­rak u izrael­skom poste­penom nas­r­ta­ju na palestin­sku zemlju.

opinion by Harry Hagopian
Published On 27 Jul 2017