Harry Fawcett

Harry Fawcett

Harry Fawcett je dopisnik Al Jazeere iz Seula. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Lee Soon-kyu bila je tri mjese­ca trud­na kada je njen muž nes­tao 1950. Os­ta­la je čeka­jući i ču­vala nje­gov par cipela.

blog by Harry Fawcett
Published On 21 Oct 2015