Haris Imamović

Haris Imamović

Haris Imamović je glavni urednik sarajevskog književnog časopisa Sic. Saradnik je podlistka 'Beton' u dnevnom listu Danas, radio u BH Danima kao lekto... r, pisao za E-novine.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ako smo od 2015. došli do tvrd­nje nje­mačkog min­is­tra da is­lam ne pri­pa­da Nje­mačkoj, gdje ćemo biti za tri ili pet go­d­i­na?

opinion by Haris Imamović
Published On 26 Mar 2018

U et­ničkim kon­glom­er­a­ti­ma, građan­inu se može de­si­ti, kao von Horváthu, da je niotkud, jer je odasvud, da nema za­v­ičaj, jer ih ima više.

Published On 04 Dec 2016

Čov­jek, koji se nalazi u bi­jed­nom stan­ju i okružen­ju ne može a da ne os­jeti nezado­voljst­vo: mržn­ju pre­ma svom živ­o­tu

blog by Haris Imamović
Published On 15 Nov 2016