Hans Bergstrom

Hans Bergstrom

Hans Bergstrom, bivši glavni urednik vodećeg švedskog dnevnog lista Dagens Nyhetera, profesor je političkih nauka na Univerzitetu u Gothenburgu i član... Kraljevske švedske akademije inženjerskih nauka.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok pan­demi­ja ko­rona virusa hara plan­e­tom, Šved­s­ka se is­tiče među za­pad­nim demokrati­ja­ma time što provo­di ‘blagu’ izo­laciju.

opinion by Hans Bergstrom and Project Syndicate
Published On 18 Oct 2020