Hadis Kurtović

Hadis Kurtović

Hadis Kurtović je pisac iz Bihaća. Trenutno je apsolvent na Islamskom pedagoškom fakultetu, odsjeku za Socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb, a pisao je... za mnoge bosanskohercegovačke portale. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon nes­reće u djet­injstvu, posli­je koje je jed­no vri­jeme bio pot­puno nepokre­tan, Zla­tan Alag­ić iz Bi­haća se opo­ravio i sada os­va­ja planinske vrhove.

Published On 27 Oct 2016

Dže­vad Malkoč je nekad davno u jeze­ro kod Bi­haća is­pus­tio ribice iz ak­var­i­ja. Vre­menom, one su postale prave zlatne ribice, uz čiju po­moć je ku­pio novo auto.

blog by Hadis Kurtović
Published On 23 Sep 2016

U ro­manu o pre­dra­su­dama i stereotip­i­ma, Teju Cole, ho­da­jući uli­ca­ma New Yor­ka, pripovi­je­da o ra­zličitim pogled­i­ma na teror­is­tič­ki na­pad.

Published On 22 Aug 2016

Ova kn­ji­ga je tek mali spomenik svi­ma stradal­nici­ma lo­go­ra sm­r­ti, sagrađen od na­jtvrđeg mer­mera i us­ađen u srce.

Published On 31 May 2016