Gordana Momčilović

Gordana Momčilović

Gordana Momčlilović je rođena u Subotici. Bavi se dokumentarnim filmom,  a autorka je i nekoliko tv-serijala sa temama iz ekologije, ženskog preduzetn... ištva, problema osoba sa smetnjama u razvoju. Primarno obrazovanje je stekla u oblasti arhitekture, a sad studira antropologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi u Staroj Pazovi.


Više od istog autora

Ideja programa oporavka djece prerasla je u veličanstveni projekt koji je trajao čak 18 godina i kroz koji je prošlo skoro 20.000 djece.

20 Dec 2020