Gordana Momčilović Ilić

Gordana Momčilović Ilić

Gordana Momčilović Ilić je antropolog i etnolog. Osim pisanom, bavi se i vizuelnom dokumentaristikom. Živi u Vojvodini.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Obični i za in­terese ve­lik­ih kom­pani­ja nebi­tan mali čov­jek – Cvetko Jo­vanović postao je prva zvanič­na ekološ­ka žrt­va iz po­druč­ja na ko­ji­ma se, u za­pad­noj Sr­bi­ji, vrše is­traži­van­ja liti­ju­ma i bora.

Published On 16 Nov 2021