Goran Stanković

Goran Stanković

Goran Stanković je ekonomista i kolumnista iz Zemuna.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Voda je na površinu izbacila sve i svaš­ta: poli­tič­ka pre­pu­ca­van­ja, ve­liku količinu kišnice i ot­pad­nih voda, podi­jel­jenost gra­da na legalne i nele­galne vlas­nike ob­jeka­ta i na kra­ju ko­mu­nal­ni ot­pad.

blog by Goran Stanković
Published On 30 Jun 2019