George Richards

George Richards

George Richards je viši saradnik u organizaciji „Iraq Heritage“. Stručnjak je za nematerijalnu kulturnu baštinu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj