Gabriel Elizondo

Gabriel Elizondo

Gabriel Elizondo je dopisnik Al Jazeere iz Sao Paula u Brazilu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok se no­gometne reprezentaci­je bore za tit­u­lu šam­pi­ona, Brazil­ci su pokaza­li da su pravi pob­jed­ni­ci ovo­godišn­jeg Mundi­jala.

blog by Gabriel Elizondo
Published On 30 Jun 2014