Frederick  Tucker

Frederick Tucker

Frederick Tucker je predavač na Univerzitetu u New Yorku, gdje se bavi istraživanjem društvenih pokreta i nejednakosti u obrazovanju. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj