Frances Fox Piven

Frances Fox Piven

Frances Fox Piven predaje na fakultetu City University of New York. Autorica je brojnih knjiga.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sveprisut­no siro­mašt­vo i do­dat­no sman­jen­je so­ci­jalne po­moći stvo­rilo je potre­bu za moral­nom ekonomi­jom za većinu, ne man­jinu.

opinion by Frances Fox Piven
Published On 16 Nov 2011