Fra Mile Babić

Fra Mile Babić

Fra Mile Babić je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Diplomirao je književnost, te doktorirao iz filozofije i teologije. Glavni je urednik... zbornika Jukić, član uredništva časopisa Forum Bosnae i član uredništva međunarodnog teološkog časopisa Concilium. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Odreknuće Josepha Ratzingera od pa­p­inske službe znača­jno je jer će ut­je­cati na prom­jenu naše­ga poiman­ja te službe i iza­z­vati nas­tavak po­voljnih prom­je­na un­utar Crkve.

Published On 25 Feb 2013