Fahira Fejzić Čengić

Fahira Fejzić Čengić

Fahira Fejzić Čengić je vanredna profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina na FPN-u Univerziteta u Sarajevu. Autorica je nekoliko knjiga: Me... dijska globalizacija svijeta, Uvod u teoriju informacija, Medijska kultura u Bosni i Hercegovini, Putopisi (U susret znakovlju vremena i prostora), Riječ je temelj društvenog života, te više desetaka znanstvenih tekstova, analiza, prikaza i eseja u BiH, regiji i u svijetu. Učesnica je brojnih naučnih konferencija i skupova o komunikološkim, mediološkim, kulturalnim i religijsko-sociološkim temama. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Svo­je na­js­tar­i­je i na­jbol­je uni­verzitete sva­ka pris­to­j­na drža­va fi­nan­sira sa na­jviših ob­zo­ra državnos­ti.

opinion by Fahira Fejzić Čengić
Published On 31 Jan 2014

Šta da radi drža­va čije diplo­mate u Chicagu up­uću­ju molitve za spas Karadžića i Mladića koji sužn­ju­ju u Hagu.

opinion by Fahira Fejzić Čengić
Published On 25 Jan 2014

Spisak je star. Pola go­dine, god­inu ili dvi­je, tri. Gdje je dosad sta­jao? U ko­jim fioka­ma je hlađen? Čije su ga oči rani­je pro­ma­trale i tajile?

opinion by Fahira Fejzić Čengić
Published On 29 Dec 2013