Ešref Kenan  Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić je vanredni profesor na predmetima Međunarodni odnosi i Evropske integracije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U okviru ... međunarodnih odnosa studira politički islam, političku scenu na Bliskom istoku i zemljama u razvoju, te međunarodne intervencije, postkonfliktna i tranzicijska društva. Autor je i koautor više knjiga, studija i članaka objavljivanih u BiH i inostranstvu.


Više od istog autora

Predsjedništvo BiH i Ministarstvo vanjskih poslova hitno moraju od austrijskog ministra vanjskih poslova tražiti da objasni predstavlja li trodjelna proslava njihovog nacionalnog dana zvanični stav Austrijske vlade da u BiH de facto postoje tri glavna grada.