Ešref Kenan  Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić

Ešref Kenan Rašidagić je vanredni profesor na predmetima Međunarodni odnosi i Evropske integracije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U okviru ... međunarodnih odnosa studira politički islam, političku scenu na Bliskom istoku i zemljama u razvoju, te međunarodne intervencije, postkonfliktna i tranzicijska društva. Autor je i koautor više knjiga, studija i članaka objavljivanih u BiH i inostranstvu.


Više od istog autora