Esad Bajtal

Esad Bajtal

Esad Bajtal je filozofski pisac i nezavisni istraživač iz Sarajeva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Hi­lary Clin­ton i Cather­ine Ash­ton po­držale su eu­roat­lantske in­te­graci­je Bosne i Herce­govine, te poručile da je evrop­s­ka per­spek­ti­va važ­na i da su us­tavne re­forme neizb­ježne.

opinion by Esad Bajtal
Published On 01 Nov 2012